Az idei pedagógusnapon emléklappal lett jutalmazva a Madách Imre Kollégium nevelőtanára Jele Dávid tanár úr a 2018/2019. tanévben végzett kiemelkedős teljesítményéért.
Munkájának méltatása alább olvasható.

Méltatás

Jele Dávid a Madách Imre Kollégiumban 2013-tól dolgozik csoportvezető kollégiumi nevelőtanárként az Arany János Tehetséggondozó Programban. A hátrányos helyzetű gyerekekért végzett munkájában kiemelkedik diákjai problémáinak megértésében, és olyan támogató érzelmi háttér megteremtésében, hogy a nehézségek és problémák ellenére az előző osztálya eredményesen zárta a gimnáziumi éveket.
Jele Dávid tanár úr a diákönkormányzatot segítő munkájával hozzájárul, hogy a kollégium diák szervezete eredményesen működjön. Számos program, ünnepség szervezésében segíti, irányítja a tanulókat közösségi munkájukban pl. a Madách hét, sport nap.
Jele Dávid tanár úr személyes kompetenciáját és élettapasztalatát felhasználta, hogy a kollégium pályaorientációs tevékenységét tovább fejlessze. Pályaorientációs munkatervet készített és segítette a tanulókat abban a megalapozott döntésben, hogy személyiségüknek megfelelő életpályát válasszanak.
Kiemelkedő közösségfejlesztő munkájának elismeréséért a Balassagyarmati Tankerületi Központ kiváló pedagógus emléklappal jutalmazza.
Kívánunk további erőt és egészséget a pedagógus életpálya eredményes folytatásához!