Dr. Hegedűsné Barna Rita, aki a Madách Imre Kollégiumban 2016. szeptemberétől intézményvezető helyettesként és az Arany János Tehetséggondozó Program, programgazdájaként dolgozott.

 Munkája során különös fegyelmet fordított arra, hogy a kollégiumi diákok lakhatási körülményei évről évre javuljanak. Szívügyének tekintette a kollégiumi programok szervezését és annak pénzügyi megvalósítást. Hasznos ötleteivel, gazdasági kompetenciájával hozzájárult, hogy a Madách Imre Kollégium pedagógiailag és infrastruktúrájában is fejlődjön.

Vezetőként következetességével hozzájárult az elért eredmények fenntartásához és a kollégium pedagógiai programjának megvalósításához.

Feladata volt a tanulók pénzügyi nevelése csoportfoglalkozások, egyéb kollégiumi programok és témahetek szervezésével. Ezen a területen jelent meg 2018-ban egy kollégiumi módszertani kiadványban az általa kidolgozott jó gyakorlat.

Önálló projektje volt a Menő Menza program. A sikeres pályázati munkájával számos eszköz és egészségre nevelést szolgáló program valósult meg az intézményben. Ezzel is hozzájárulva diákjaink egészég tudatos neveléséhez, mely egyik kiemelt célja pedagógiai programunknak.

Dr. Hegedűsné Barna Rita, igazgatóhelyettes személyiségével és munkájával hozzájárult, hogy az erkölcsi értékeket tisztelő és elfogadó, tájékozott, széleskörű ismeretekkel rendelkező egyénileg sikeres diákok kerüljenek ki a kollégiumból.

 

A kollégium közössége nevében köszönjük munkáját!

És ez év augusztusától kezdődő nyugdíjas éveire jó egészséget kívánunk!

 

Balassagyarmat, 2022. június 8.