Mit kell tudni az Arany János Tehetséggondozó Programról (AJTP) minden nyolcadikos diáknak és szüleiknek, osztályfőnökeiknek?

 

 

Az Arany János Tehetséggondozó Program a kormányzat által támogatott országos esélyteremtő program, amely 2000 óta működik eredményesen az ország 21 kiemelkedő gimnáziumában és a hozzájuk kapcsolódó kollégiumokban. 2019-től egyszerűsödött a pályázati eljárás (nincs önkormányzati ajánlás), és jelentősen bővült a pályázatra jogosultak köre (nem csak hátrányos helyzetű tanulók pályázhatnak)!!!

 

A program célja: a tanulók fölkészítése az érettségire, az egyetemi továbbtanulásra – bármilyen irányban.

 

Eszközei:

 • 5 éves képzés (1 előkészítő év, amikor a tanulók kiemelten magas óraszámban tanulják az idegen nyelvet és a digitális kultúrát + 4 gimnáziumi év, az utolsó két évben bármely két tantárgy emelt szinten is választható),
 • kollégiumi tagság,
 • speciális kiscsoportos, egyéni foglalkozások (tanulásmódszertan, kommunikáció, önismeret),
 • közép- és felsőfokú nyelvvizsgák,
 • ECDL vizsgák alap és haladó szinten,
 • jogosítvány,
 • belföldi és külföldi tanulmányi kirándulások.

Mindez teljes körű állami finanszírozással, vagyis a tanulók, szülők számára ingyenesen.

 

A program a tanulókat szociális támogatásokkal (pl. étkezés, közlekedés, különórák, edzések, táborok stb. költségeinek fedezése) és tanulmányi ösztöndíjjal is segíti – ez utóbbi 2023 januárjától a havi 40.000 Ft-ot is elérheti.

 

Kik jogosultak a programra?

Mindazon nyolcadikos tanulók, akik a pályázat beadásakor (minden év december első felében van a beadási határidő) az alábbiak közül egy feltételnek megfelelnek:

 

 • kedvezményezett településen lakik (közel 1700 ilyen település van, nemcsak kistelepülések, hanem pl. városok is, a lista az alábbi linken elérhető: https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=A1500105.KOR&targetdate=&printTitle=)
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül
 • gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal elhelyezett
 • a család- és gyermekjóléti szolgálat az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített javaslata alapján rászorult
 • a szülő vagy a családba fogadó gyám aktív korúak ellátására jogosult vagy a pályázat benyújtásának időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy
 • lakóhelye nem kedvezményezett település, de lakosságszám 5000 fő alatti, és a programba történő jelentkezés időpontjában települési támogatásban vagy a jelentkezés időpontját megelőző 6 hónapon belül rendkívüli települési támogatásban részesül

 

 

Mit kell tartalmaznia a pályázati csomagnak?

 

 1. a nevelőtestület támogató nyilatkozatát (1. sz. melléklet),
 2. a szülő nyilatkozatát arról, hogy elfogadja és támogatja az 5 éves nevelést, oktatást és a kollégiumi ellátást (2. sz. melléklet),
 3. a tanuló személyi adatlapját (3. sz. melléklet),
 4. azt, hogy a programban részt vevő intézmények közül melyekbe kéri a felvételét (4. sz. melléklet),
 5. a szociális helyzetet igazoló hivatalos dokumentum fénymásolatát (a jegyző igazolása a hátrányos helyzet megállapításáról vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságról vagy az ideiglenes hatállyal történő elhelyezésről),
 6. vagy az illetékes gyermekjóléti szolgálat − az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslatát a tanuló rászorultságára vonatkozóan abban az esetben, ha a h. pontban foglalt igazolás kiállításának feltételei nem állnak fenn (5. számú melléklet).

 

Hogyan zajlik a pályázati – felvételi eljárás?

 

1.Az osztályfőnök segítségével a tanulók és szüleik elkészítik a pályázati csomagot, és a szeptemberben megjelenő minisztériumi pályázati felhívásban és a tanév rendjében is megjelölt időpontig eljuttatják az első helyen megjelölt AJTP gimnáziumba.

2.A tanuló a tanév rendjében megjelölt időpontig beadja jelentkezését a központi írásbelikre.

3.A tanuló megírja az AJTP képességmérő tesztet, valamint a központi írásbeliket, és részt vesz az intézmények által szervezett felvételi beszélgetésen.

4.A gimnáziumok a felvételik és a hozott pontszámok alapján rangsort készítenek, ami alapján még a középiskolai jelentkezési határidő előtt értesítik a pályázókat arról, hogy bejutottak-e az általuk megjelölt valamely intézmény AJTP osztályába.

5.Amennyiben igen, akkor a tanuló a jelentkezési határidőig beadja jelentkezését az adott intézménybe, az AJTP-re.

6.Amennyiben nem sikerült az AJTP-be bekerülnie, szabadon jelentkezhet bármely intézménybe.

 

A programban résztvevő intézményekben AJTP-programfelelős, illetve AJTP-koordinátor kolléga dolgozik, aki a felmerülő kérdésekre választ ad, segít a pályázati csomag összeállításában.

 

További információk:

az intézmények honlapján: www. madachkollegium.hu, www.balassi-bgy.edu.hu

illetve az AJTP-honlapon (www.ajtp.hu)

és AJTP-facebook oldalon (https://www.facebook.com/AranyJanosTehetseggondozoProgram/).

 

 

Balassi Bálint Gimnázium

Mogyorósi Attila, intézményvezető

06-35-300-011;

 

Pénzes Attila, AJTP programfelelős

06304294959;

 

Madách Imre Kollégium

Magyar Zoltán, intézményvezető

06202868302;

 

Jele Dávid, AJTP programgazda

06208005239;