A kollégium küldetés nyilatkozata

 

Kollégistáinknak egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy csak a sokoldalú emberek állják meg helyüket az életben, csak a stabil tudásra lehet a későbbiekben „építkezni”.

Olyan kollégistákat szeretnénk nevelni, akik szeretik és védik a természetet, gyakorlatiasak, kreatívak, megbízhatóak, kudarctűrők és elfogadják a másságot.

Kollégiumunk a személyiségfejlesztésre törekszik odafigyelő, serkentő környezet megteremtésével, ahol minden egyes kollégista a képességei szerinti legtöbbet tudja kihozni magából.

Az Arany János Tehetséggondozó Program sikeres megvalósításával a diákok felsőoktatási intézményekbe való eljutásáért fejlesztjük munkakultúránkat, módszertani felkészültségünket.

Hangsúlyozzuk, hogy „diákközpontú” kollégium vagyunk, és ennek a gyakorlatban kell igazolódnia. 

A fenntartót, a partneriskolákat és a szülőket legfontosabb „szövetségeseinknek” tekintjük, hisz a kollégisták nevelésében törekvéseink közösek.

Tisztában vagyunk társadalmi felelősségünkkel, a jövő nemzedékét neveljük, ezért minden pedagógustól, munkatárstól elvárjuk, hogy törekedjenek fejlődésre és kiválóságra.