Főoldal

Főoldal

Témahetek

Témahetek a 2016/2017. tanévben:

Digitális Témahét

Fenntarthatósági témahét

Pénz7

 

 

Különös közzétételi lista

Intézményi alapadatok:
* az intézmény OM azonosítója: 040523
* az intézmény megnevezése: Madách Imre Kollégium
* székhelyének címe: 2660., Balassagyarmat, Régimalom u. 2.
* az intézmény székhelyének megyéje: Nógrád megye
* az intézmény vezetője: Magyar Zoltán
* telefonszáma: 35/500-509
* e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
* ellátott feladatok: kollégiumi nevelés-oktatás
* a fenntartó megnevezése: Balassagyarmati Tankerületi Központ
* a fenntartó címe: 2660., Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. II. emelet.
* a fenntartó típusa: tankerületi központ
* a fenntartó képviselője: Nagyné Barna Orsolya
* a fenntartó telefonszáma: 35/795-210
* a fenntartó e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
* az intézmény működő feladatellátási helyeinek felsorolása alapadatokkal (megnevezés, cím), illetve ellátott feladatokkal:

Sorszám Név Cím Státusz
001 Madách Imre Kollégium 2660, Balassagyarmat, Régimalom u. 2.  aktív

 

Általános közzétételi lista elemek:
* A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Felvételi eljárás rendje
Felvételi kérelem

A kollégiumi felvételi eljárás rendje és a tanulók elhelyezése
A tanuló kérheti felvételét a kollégiumba, amelyről az igazgató dönt, a nevelőtestület véleményének kikérésével. A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a rászorultság elvét (pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatás) a tanuló lakóhelyének távolságát és a közlekedést. A szülő a felvételről írásban értesítést kap. A kollégiumi jogviszony egy tanévre szól.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban (továbbiakban AJTP) részt vevő és oda felvételt nyert tanulóknak a kollégium kötelező, amíg a programban tanulói jogviszonyuk fennáll.
Fel kell venni a kollégiumba minden nappali oktatásban részt vevő tanulót, ha a gyámhatóság kezdeményezi, illetve ha gyermekotthoni elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg. Nekik a kollégiumi tagság a tanulói jogviszony fennállásáig szól.
A tanulók csoportba történő beosztásáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt. A közösség élén a csoportvezető nevelőtanár áll.
A kollégiumi tagság megszűnése
Megszűnik a kollégiumi tagság:
A tanév utolsó napján, illetve az AJTP -s tanulók esetén a tanulói jogviszony megszűnésekor.
A fegyelmi határozattal kizártak esetében a határozat jogerőre emelkedése napján.
Akinek a tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató – szülő, nagykorú tanuló esetében a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után – megszüntette, a hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.
Azok esetében, akik erről önként lemondtak, a bejelentésben megjelölt napon. Kiskorú tanuló csak a szülő, gondviselő írásos nyilatkozata alapján törölhető a nyilvántartásból.
Ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján.
Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik és a szülővel közös háztartásban él, a kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, annak teljesítésével és fizetési kötelezettséggel járó kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell.
A kollégiumi tagsági jogviszony megszűnéséről a kollégium vezetője írásban értesíti a tanulót – kiskorú tanuló szülőjét, gondviselőjét – és az iskola igazgatóját.

* A beiratkozásra meghatározott idő

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő és oda felvételt nyert tanulóknak a beiratkozás meghatározott időpontban történik.
Beiratkozás időpontja: 2018. június 22.
A Petőfi csoportba a beiratkozás időpontja nincs meghatározva, a tanév során folyamatos.

* A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Az adatok a 2017. 10. 01. állapotnak felel meg.

Sorszám Évfolyam Csoport neve
 1.  9.  9/AJTP
 2.  9.  9.d
 3.  10.  10.d
 4.  11.  11.d
 5.  12.  12.d
 6.  vegyesen  Petőfi

 
* Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A kollégiumi étkezési térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések:

A kollégiumi elhelyezés ingyenes. A kollégiumi étkezési térítési díj az étkezési nyersanyag norma költsége. A jogszabályban meghatározott esetekben:
* gyermekvédelmi támogatásról szóló jegyzői határozat esetén,
* három iskolás gyermek iskolalátogatási igazolással,
* és tartós betegség esetén orvosi igazolással,
     a kollégiumi étkezési térítési díj összege 50 %-kal csökken.
A szülő, gondviselő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal az étkezési térítési díj havonkénti megfizetésére. Az étkezési térítési díj befizetése a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban GAMESZ) által kijelölt pénztárban történik - az igazgatóval egyeztetett - meghatározott időpontban.

* A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
* Megállapítások listája (a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai)
* A nevelési- oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Házirend: III./2. A kollégium nyitva tartásának rendje:
Az intézmény szorgalmi időszakban vasárnap 16.00 - péntek 16.00 óráig folyamatos nyitva tartással működik.
Az AJTP programban részt vevő diákoknak havonta egy kollégiumi hétvége kötelező.

Az Arany János Tehetséggondozó Program hétvégére tervezett programjain: szombaton és vasárnap egész nap.

* Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Éves munkaterv alapján.

* A pedagógiai - szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Értékelőlap a kollégium szakmai ellenőrzéséről - 2015.

Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek:
* A szabadidős foglalkozások köre

A kollégiumi foglalkozások (sport, művészet, művelődés) a szeptemberi igényfelvétel szerint a mindenkori költségvetés alapján szerveződik.

* Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége
* A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám: Az adatok a 2017. 10. 01. állapotnak felel meg.

Sorszám Évfolyam Csoport neve  Létszám
1. 9. 9/AJTP  33
2. 9. 9.d  27
3. 10. 10.d  22
4. 11. 11.d  23
5. 12. 12.d  23
6. vegyesen Petőfi  18

 

Dokumentumok:

* Pedagógiai program
* Házirend
* Szervezeti és működési szabályzat
* Helyi értékelési szabályzat
* Intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye

Vezetési program
Véleményezésre jogosultak véleménye
Szavazás eredménye

* Fenntartói, törvényességi és hatósági ellenőrzések nyilvános megállapításai

Beköltözési infomációk

Kedves Diákok!

Az idei nyári szünet után ismét megkezdődik a tanév. A kollégium csütörtöktől (2016. augusztus 31.) várja diákjait.

Beköltözés ideje: 2017. augusztus 31. 13:00 órától 20:30-ig! Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét az időtartam pontos betartására.

A beköltözés napján szülői értekezlet is lesz 16:00 órai kezdettel.

 

Intézményvezető választás

Magyar Zoltán intézményvezető pályázata itt érhető el.

A véleményezésre jogosultak összesített véleménye Magyar Zoltán pályázatáról itt érhető el.

Diákok figyelem!

2016/2017. tanév képei

2016.12. 14. Mézeskalács sütés

Díjaink

 

Tanévkezdési információk

Kedves Diákok!

Az idei nyári szünet után ismét megkezdődik a tanév. A kollégium szerdátóltól (2016. augusztus 31.) várja diákjait.

Beköltözés ideje: 2016. augusztus 31. 13:00 órától 20:30-ig! Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét az időtartam pontos betartására.

A beköltözés napján szülői értekezlet is lesz 16:00 órai kezdettel.

Felvételi

Beiratkozás!

A Madách Imre Kollégium felvételt hirdet középiskolás és gimnazista tanulók részére. A felvételi eljárás rendjéről itt olvashat.

Az intézménybe beiratkozni a felvételi kérelem kitöltésével lehet, melyet az intézmény titkárságán kell leadni.

Debüt

 

Schülerheim Madách Imre
Lernen Sie uns kennen!


Seit 1982 gibt es in der heutigen Form das Schülerheim Madách Imre in Balassagyarmat, an der slowakischen Grenze in Nordungarn. Für jene Schülerinnen und Schüler, die von ihrem Wohnort nicht oder nur schwierig zur Schule fahren können, stellen wir unser Schülerheim zur Verfügung. Wir  bieten Unterkunft, Verpflegung, pädagogische Betreuung, Lernbegleitung für 150 Jungen und Mädchen aus Komitat Nógrád und den angrenzenden Komitaten, wie auch aus Pest oder Heves an.


Austattung

Das Heim hat 5 Wohngeschosse, einen Freizeitbereich im Erdgeschoss, Sportplätze auf dem großen Heimhof. 
Die Unterbringung erfolgt in 4-Bettzimmern. Es sind 56 Zimmer vorhanden, die mit versperrbaren Kleiderschränken, Betten, Tischen, Regalen ausgestattet sind. Gemeinsame Badezimmer mit Dusche, seperatem WC und eineTeeküche stehen den Schülern in allen Etagen zur Verfügung. In den Küchen gibt es je ein Mikrowellengerät und einen Kühlschrank.
Die Lern- und Aufenthaltsräume, mit denen wir die Bedingungen des ruhigen Lernens sichern können, sind mit Fernsehern und Videogeräten ausgestattet.
Unsere Schüler können im ganzen Gebäude das WIFI gratis benutzen, können sich Fahrräder,
Laptops ausleihen. Aus unserer Bibliothek kann jeder Schüler Pflichtlektüren, Unterhaltungsliteratur, Belletristik und Wörterbücher ausleihen.

Heimleben

Wir sind bemüht, unseren Schülern eine vertrauliche und angenehme Atmosphäre zu schaffen, und ihnen hilfreich zur Seite zu stehen. Sie bekommen Hilfe zur Integration und werden bei der Auswahl der für sie entsprechenden Lernmethoden unterstützt.
Der Tagesablauf im Schülerheim wird im Wesentlichen durch die Arbeit für die Schule bestimmt. Der Bezugserzieher der Gruppen ist für die Erziehung und Pädagogik verantwortlich. Er unterstützt die Schüler, führt Lehrer- und Elterngespräche. Die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit von Erziehern und Lehrern sind optimal.
Lernstunden, Hausaufgabenbetreuung, Nachholstunden und Begabtenförderung sind regelmäßige Beschäftigungen im Schülerheim.
Das Studium ist ein wesentlicher Bestandteil unseres pädagogischen Alltages. Dabei wollen wir  unseren Schülerinnen und Schülern Lernhilfen anbieten.
Weitere Themen der Beschäftigungen sind unter anderen Lernmethodik, Staatsbürgerkunde, Selbsterkenntnis, Familienleben, körperliche und geistige Gesundheit, Umweltbewusstsein, Berufsorientierung, Medienbewusstsein. Die Prävention hat bei uns auch einen hohen Stellenwert. Regelmäßig führen wir zu verschiedenen Themen Projekte durch.
Unsere pädagogische Arbeit wird durch psychologischen Fachdienst unterstützt. Ein Psychologe berät die Schüler, mit dem sie ihre persönliche Probleme besprechen und gemeinsam eine Lösung finden können.

Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit

Folgende Erziehungsziele sind uns bei unserer Arbeit wichtig:


* die Förderung begabter, leistungsmotivierter und sozial benachteiligter Schüler
 im Ramen des Begabtenförderndes Programms für sozial benachteiligte Schüler Arany János Tehetséggondozó Program,
* die Vertiefung der im Schuluntericht erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten,
* Weiterentwicklung der Persönlichkeit der Schüler, Entwicklung der sozialen Kompetenzen,
* die Förderung sportlicher und künstlerischer Aktivitäten,
* die Stärkung von Selbständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Selbstwertgefühl,
* Förderung von Konfliktlösungsstrategien,
* Sensibilisierung für umweltverträgliches Handeln,
* Vermittlung eines Werte- und Normensystems.

Freizeitgestaltung

Für Abwechslung sorgt bei uns ein vielfältiges Freizeitangebot.
* Fernsehraum mit 3 D Funktion,
* Heimbibliothek,
* Computerraum,
* Billardraum,
* Tischfußball und Tischtennis,
* Fitnessraum mit Krafttrainingsgeräten,
* 35 Fahrräder,
* Feuerstelle,
* Sportliche Angebote: Fußballspielen, Basketballspielen, Volleyballspielen Schwimmen, Wandern, Schifahren
* Kinoausgänge, Theater- und Museumbesuche
* Auslandsreisen


Mission Statement of the Talent Point

As an excellent accredited regional Talent Point, Madách Imre Student Hostel has been engaged in talent identification and support as well as talent counselling in cooperation with educational institutions in Balassagyarmat, primarily with Balassi Bálint Secondary School participating in the Arany János Programme for Developing Talents (hereinafter “AJTP” as abbreviated in Hungarian) and other Talent Points in the region since 2014.

More... Click here!

Szakmai beszámoló

Ebben a menüpontban az előző tanévek szakmai beszámolóját találja.

2013/2014. tanév

2014/2015. tanév

2015/2016. tanév

2016/2017. tanév

 

11.c

Nevelőtanár: Biró Annamária

 

Tanévkezdési információk

Kedves Diákok!

Az idei nyári szünet után ismét megkezdődik a tanév. A kollégium hétfőtől (2015. augusztus 31.) várja diákjait.

Beköltözés ideje: 2015. augusztus 31. 13:00 órától 20:30-ig! Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét az időtartam pontos betartására.

A beköltözés napján szülői értekezlet is lesz 16:00 órai kezdettel.

Támogassa adója 1%-ával

 

Étlap

Kedves Szülők és Diákok!

Március hónaptól megtalálható honlapunkon a havi és a heti étlap. Az étlapokat a Kollégiumunkról menü Étkeztetés menüpontjában érhetőek el!

Étlaphoz katt ide!

Étlap

 Havi ebéd étlap:

 

 

 

 

A Madách Imre Kollégium története képekben

„Régi adósságunkat törlesztjük ezzel a kiállítással, hogy méltóan megemlékezzünk kollégiumunk történetéről. Hiszünk abban, hogy csak az az intézmény lehet sikeres, amely tisztában van múltjával, értékeinek gyökereivel. Hiszen csak múltunk és értékeink ismeretében vagyunk képesek a jelen és a jövő kihívásaira jól reagálni. Ez a gondolat vezetett arra, hogy felkérjem a kollégiumtörténeti tablók elkészítésére Farkas Gábor tanár urat és kollégáimat.”

Magyar Zoltán, igazgató

Bővebben: A Madách Imre Kollégium története képekben

9.d

Nevelőtanár: Benkó Róbert

 

Kollégiumunk történetéről a Balassagyarmati Honismereti Hiradóban

Az étkezőterem falán néhány hete hat tabló látható: intézményünk történetét tartalmazzák képekben összefoglalva, egyelőre 1982-ig. Az utolsó tablón szerepel az 1952-től húsz évig hivatalban lévő igazgató, Dubovszky Károly arcképe. Ő volt a kollégium legmozgalmasabb két évtizedének kulcsfigurája, róla szól a Balassagyarmati Honismereti Híradó 2013-as évről szóló kiadásának egyik visszaemlékezése. A „Visszapillantó” című cikket az ő két lánya, Dubovszky Katalin és Peltzer-Dubovszky Lívia írta az 50-es, 60-as évek volt kollégistáit megszólaltatva.
Az erőszakos társadalmi változások forgatagában a szegénység és a fiatalos leleményesség a kollégistákra és a vezetőkre egyaránt jellemző volt, ezt kívánta a kor. Napirend, ágyak elhelyezése, illemtan a „világ végéről” jött, tájékozatlan gyerekeknek, rádió-építés és nyugati, tiltott adók hallgatása éppúgy szóba kerül a cikkben, mint Dubovszky Károly étkezés-jobbító törekvése: pl. a mezőgazdasági szövetkezetben kollégistákkal végeztetett munka eredménye, a sok kosár gyümölcs az asztalra. De még malacokat is tartott a kollégium, hogy az ebéd és vacsora maradéka disznóhússá átalakulva évente kétszer is saját kollégiumi disznótorként szerezzen örömet a kolisoknak.
A cikk Dubovszky Károly áldozatos pedagógiai és szervező munkáján keresztül intézményünk alakulásának egy jellemző korszakát is bemutatja.

Farkas Gábor

Minőségirányítási rendszer

2016/2017. tanév:

Szülői kérdőívek értékelése

Tanulói kérdőívek értékelése

2015/ 2016. tanév:

Szülői kérdőívek értékelése

Tanulói kérdőívek értékelése

2014 / 2015. tanév:

Szülői kérdőívek értékelése

Tanulói kérdőívek értékelése

2013 / 2014. tanév:

Szülői kérdőívek értékelése

Tanulói kérdőívek értékelése

Étkezési térítési díj befizetése

Felhívjuk a diákok és a Kedves Szülők figyelmét, hogy étkezési térítési díjakat csak a megjelölt időpontban van lehetőségük befizetni. Az étkezési díjat már nem a kollégiumtitkár szedi be, hanem a városi Gamesz munkatársa. Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy csekken illetve banki átutalással se kezdeményezzék az étkezési díj kifizetését! Megértésüket köszönjük!

A befizetési napok:

Hétfő: 14:00 - 16:00

Csütörtök: 14:00 - 15:00

 

Kollégiumtörténet

   Kollégiumunk   története

 

A  gyökerek az első világháborúig nyúlnak vissza:  a vasútállomás felé haladó széles úton, a Kossuth Lajos utca és a mai Ady Endre utca sarkán emelkedik egy kezdetben csendőrlaktanyának használt hosszú épület,  melyben 1924-től hadiárvákat helyeztek el.  Ezzel kezdődött a hajdan szebb napokat látott  épületkomplexum  fiatalokhoz kapcsolódó története.  Az olaszországi eredetű Szalézi rend Trikál Józserf katolikus főpap meghívására Balassagyarmaton is megjelent 1934-ben.  A nehéz helyzetű fiatalok tanulmányi, beilleszkedési, hitéleti segítését főhivatásuknak tekintő egyházi szakemberek átvették a Szent Imréről elnevezett árvaház vezetését, ahol hamarosan középiskolai internátust nyitottak.  Ugyanitt 1935-től templomot, 1937-től pedig rendházat működtettek.A második háború évei után agresszív társadalomátalakító, egyházellenes idő jött, Rákosi Mátyás államhatalma a szaléziakat is elüldözte innen.  Állami kézbe került a fiúkollégium, új feladatokkal, új, gyakran változó vezetőkkel.  Stabilabbá akkor vált a helyzet, amikor a Szolnokról idekerült  Dubovszky Károly lett az  igazgató majd két évtizedre.  Rengeteg dolga volt: az elmaradott falvakból beáramlott  középiskolás gyerekeknek a fogkefehasználattól a vízöblítéses vécéig minden újnak számított.  Disznótartással, saját kerttel próbált segíteni magán a kollégium, a fürdőhelyiségben hetente egyszer felfűtötték a kazánt,  ekkor fürödhettek a fiúk, hiszen melegvíz csak ilyenkor volt.  A szaléziaktól örökölt , ma is látható harang kondulására ébredtek, a szilenciumra és a takarodóra is ez adott jelet.                        

Dubovszky Károly volt a kollégium történetében a leghosszabb ideig hivatalban lévő igazgató, 1971-ben ment nyugdíjba. Az ezt megelőző két évtized – mint a fentiekből már látszik - az intézmény legmozgalmasabb időszaka is egyben.  A kavargó társadalmi változások a tanítóképzősöket is behozták a kollégium egy szomszédos épületébe: a szintén középiskolás korú képzősök 1951-től 1957-ig laktak itt, hogy gyors /de igényes/ oktatáson átesve új tanítók sokasága állhasson a „felemelni”, fejleszteni kívánt falu iskolai katedrájára.  

Karcsi bácsira visszatérve: a felvidéki Kistúrról származott, így szlovákiai kapcsolatait felhasználta a kollégista gyerekek kirándultatására, kastélyok, műemlékek megismertetésére Nógrád- és Hont megye-szerte. Méltán volt népszerű, hiszen megvédte az 1956-os felvonuláson résztvevő diákjait, mint ahogy síkra szállt - a  gombásodó faszerkezetű, életveszélyessé váló régi épület helyett –  új, emeletes szálló építéséért .  Nem sajnálta a fáradságot, Ortutay művelődési miniszterig  elment kikényszeríteni a beruházást.  A kollégium 1959 óta viseli Madách Imre nevét, jelezve és vállalva a nógrádi kulturális missziót.                                                                         

A város középiskolás lányai a mai önkormányzati épülettel szemben, egy volt zárdában kaptak kollégiumi elhelyezést.  A Dubovszky által kiharcolt új épület már alkalmas lett volna arra, hogy a fiú- és lánykollégiumot az ésszerűség jegyében egyesítve a fiúk és a lányok egy helyen lakjanak.  Közbejött azonban egy olyan nagy kavarodást okozó esemény, amilyenre a város történetében még nem volt példa. A Pintye-ügyről van szó. 1972 januárjában ide, a központ helyen lévő kollégiumba tört be három fegyveres tizenéves, tetemes összegű pénzt és szabad nyugatra-távozást követelve.  A kollégista lányokat azok hálótermében ejtették túszul napokra, míg a túszejtők fáradását  kihasználva  az egyiket kívülről lelőtték, a többit elfogták. A megrettent városvezetés a lányokat gyorsan kicserélte a fiúkkal: ők ide, a lányok pedig az addigi fiúinternátusba költöztek:  feltehetően a szemben lévő laktanya és a közeli rendőrség védelmében bizakodtak a rendért aggódó illetékesek.  

Balassagyarmat egyre több diákot fogadott be, a kollégiumi helyek bővítésére is idővel szükség lett  – a fiúkat a fentebb tárgyalt Rákóczi úti szállásról a Hétvezér utcai Mikszáth Kálmánról elnevezett középiskolai intézmény egyik új épületébe költöztették, később itt már lányoknak is akadt hely.

Már a nyolcvanas évek elején járunk, amikor végre mód nyílik a széttagolt, ide-oda költöztetett intézmény végleges helyfoglalására:  1982-ben,  az Ipolyhoz közel,  a Régimalom utcában megépítették azt a négyemeletes, kiváló adottságokkal  bíró épületet, amelyben a Madách Kollégium ma is található. Az építmény panelből van, de ami egy lakótelepi lakóháznál  hátrány, az itt talán előnynek is felfogható: az egy kézben lévő intézmény üzemeltetése, karbantartása  viszonylag áttekinthető, kevés embert igényel, helyiségei 30 év elteltével is célszerűen szolgálják az újabb és újabb diákgenerációk igényeit.  Nagyobb felújításra négy éve került sor:  új ablakokat, ajtókat kaptunk, a burkolatot több helyen felújították.  Az aulában egy Madáchot ábrázoló freskó köszönti a belépőket.  Az elmúlt évtized fontos, kollégiumi életünket is meghatározó eseménye, hogy a Balassi Bálint Gimnáziummal együtt bekapcsolódtunk az Arany János Tehetséggondozó Programba, diákjaink nagyobbik fele – még gyarmatiak is – részesei ennek. Lakóink lettek a rendszerváltás után, 97-ben  újból létrehozott, majd anyagi okból nemrég megszűnt Szalézi Kollégium kollégistái is, még sokrétűbbé téve ezzel a nevelési feladatokat.

Végezetül köszönet illeti azokat, akik a kollégium nem épp egyszerű történetének rögzítéséhez információkat adtak, névszerint:  Dubovszky Katalin, Dubovszky Lívia, Jászberényi Emil, Jászberényi Emilné, Kalocsay Frigyes,  Kertész Gábor, Kontra Judit, Kovács Ferenc  és Szabó Andrea. 

Tanévkezdési információk

Kedves Diákok!

Az idei nyári szünet után ismét megkezdődik a tanév. A kollégium vasárnaptól (2014. augusztus 31.) várja diákjait.

Beköltözés ideje: 2014. augusztus 31. 13:00 órától 20:30-ig! Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét az időtartam pontos betartására.

A beköltözés napján szülői értekezlet is lesz 16:00 órai kezdettel.

SZMK

Szülői Munka Közösség névsora:

Csoport Név
9. /AJTP Erdélyi Magdolna
Hodásziné Kiss Marianna
9.d Bozóki-Lénárt Andrea
Vizdák Hortenzia
10.d Takácsné Erdei Mónika
Toldi Enikő
11.c Kovácsné Bóbis Klaudia (elnök)
Emler Beatrix
12.c Bóbis Péter
Kovacsik Tímea
Petőfi csoport Pásztor Anita
Töreki Edit

Zrínyi

Nevelőtanár: Hering Arnold

Tehetség.hu

Intézményünk tehetség.hu oldala.

 

Madách Imre

Kollégiumunk névadója: Madách Imre

 

Kollégiumunk 1959-ben vette föl Madách nevét. Nem véletlen, hogy egy irodalmi kiválóság lett a névadó, hiszen városunkhoz sok ilyen ember kötődik. Olyan nagy szellemek működtek vagy éltek itt életük egy szakaszában, mint Madách, Mikszáth, Komjáthy, Szabó Lőrinc, Jobbágy Károly, hogy csak a legnagyobbakat említsük.

Az 1823-as év egyszerre két géniuszt is adott irodalmunknak.  Köztudott, hogy Madách Imre is, Petőfi Sándor is 1823-ban, sőt az évnek ugyanabban a hónapjában, januárban született. Madách Imrét tehát első ízben a csillagkonstelláció állította Petőfi mellé,  másodszor Arany János, a korszak – Madách és Petőfi mellett – harmadik lángelméje, aki 1861-ben,  Az ember tragédiája tüzetes áttanulmányozása után azt írta Tompa Mihálynak, hogy Madách az „Első tehetség Petőfi óta, ki önálló irányt mutat“. 

De hogy mi is kötötte irodalmunk e géniuszát szülőföldünkhöz, Nógrád megyéhez? A  Madách család a XIII. századig tudta visszavezetni őseit, rokonságban álltak a költő Rimay Jánossal és a törökverő szigetvári hőssel, Zrínyi Miklóssal. Nemzetségi szobát tartott fenn a család a balassagyarmati vármegyeházán. Az emeleti 31-es szoba 700 forintért került a  Madáchok birtokába.1430 óta a családé a közeli Sztregova falu. Innen ered az úgynevezett sztregovai-ág, a költő felmenői, kiknek több tagja Nógrád vármegye szolgálatában állt, de volt köztük törökverő hős, kuruc főtiszt és költő (Madách Gáspár) is.

Madách Imre 1841 októberében és novemberében tette le ügyvédi vizsgáját a Pesti Egyetemen. A kötelező egyéves joggyakorlatot Balassagyarmaton Sréter János alispánnál, majd annak halála után Fráter Pál oldalán töltötte le. 1842. január 16-ától tiszteletbeli aljegyzőként dolgozott a városban, 1843. január 9-én iktatták be a Nógrád megyei ügyvédek sorába, majd 1844. január 8-án táblabíró  lett. 1846. július 15-én főbiztosnak választották közfelkiáltással. 1847 elején Szontagh Pállal együtt tagja lett a gróf Teleki László által vezetett Ellenzéki Körnek. A szabadságharc leverését követően a költő Csesztvén bújtatta Gracza Antal és Záhony István felvidéki felkelőket. 1852-ben a halálra ítélt Rákóczy Jánost, Kossuth titkárát alkalmazta Parócán, mint erdőkerülőt.

Szabadságharcos rejtegetése címén Madách Imrét 1852 augusztusában emiatt elfogták. A rabság hónapjait és válását követően 1859-60-ban megszületett a nagy mű: Az ember tragédiája. Csörföly Imre ügyvéd lakott abban a Bercsényi utcai, gyarmati házban, ahol Madách is többször megfordult, s Palágyi Menyhértnek, a költő hivatott életrajzírójának  visszaemlékezése szerint 1858 körül, a ma már táblával megjelölt épületben vetette fel  először Madách, vajon drámai műbe foglalható-e az emberiség történelme.  1861. júliusában magával vitte a fővárosba nagy művét is, hogy kikérje róla Arany János véleményét. A Tragédia kivetített belső lelki drámájában Madách, személyes élettapasztalatának és könyvtárnyi tudásának birtokában az emberi lét értelmét járta körül az emberi történelem egészében,  a szabadsághoz és a  nemzeti függetlenséghez elszántan ragaszkodva.

De milyen kérdéseket vet fel ma az „örökifjú” Tragédia? Ismét a szabadság, egyenlőség, testvériség jelszavát tűzhetjük a zászlónkra,  melyet olyan csalárdul átvarrtak, főleg itt Közép-Európában, a gyűlölet, megalázás, és kiszolgáltatottság jelszavára a nemzeti nacionalizmusok jegyében. Nyelvtörvényeket alkotnak a többségi nemzet védelmében, embereket aláznak meg nemzeti hovatartozásuk miatt. A modernkori falanszterben, az egységesült Európában a csoportérdekek, a piac, a termelési mutatók hálójában vergődnek a  társadalmak,  gazdasági válság,  pénzügyi  kiszolgáltatottság, lepusztuló környezet és életnívó:  az új eszmék eredményei. A család, mint a társadalom alapsejtje, felbomlóban van. Ami összeköti őket, az a mobiltelefon, az internet és a skype, falanszteri álltalány díjszabás alapján. Pedig még felhallatszik a távolból Ádám egyre halkuló szava: ,,Mi ország ez, mi nép, melyhez jövénk? Egyet bánok csak: a haza fogalmát. Megállott volna az tán, úgy hiszem, ez új rend közt is”. Elmondhatjuk: az ember legnagyobb tragédiája ma maga az ember, aki ”a nyolcadik napon, végignéz azon, amit Isten teremtett, és elpusztítá azt.”  Madách Imre százötven éves gondolatai ma időszerűbbek, mint bármikor.

Viseljük hát büszkén a nagy mű írójának nevét, aki ezer szállal kötődött városunkhoz és környékéhez, ahonnan kollégistáink is jöttek.

Petőfi

Nevelőtanár: Nagy Lászlóné

 

Archívum

Csoporttablók archívuma

Tanév Csoportok
2012/2013. 9.d 10.d 11.d 12.d 13.d Petőfi Zrínyi
2013/2014. 9./AJTP  9.d  11.d  12.d  13.d  Petőfi   
2014/2015. 9./AJTP  9.c  10.d  12.d 13.d Petőfi   
2015/2016. 9./AJTP 9.c 10.c 11.d 13.d Petőfi  
2016/2017. 9./AJTP 9.d 10.c 11.c 12.d Petőfi  
2017/2018. 9./AJTP 9.d 10.d 11.c 12.c Petőfi  
Joomla School Templates by Joomlashack