Főoldal

Főoldal

Kollégiumunk megnyitja kapuit

Kedves Diákok!
Kedves Szülők!

 

Ismét eltelt a nyári szünet. Kollégiumunk megnyitja kapuit a diákok előtt. Beköltözés ideje: 2019. szeptember 1. (vasárnap). Beköltözni 13:00 órától 20:30-ig lehet. Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét az időtartam pontos betartására.
A beköltözés napján szülői értekezlet is lesz 16:00 órai kezdettel.

Pedagógusnapi emléklap

Az idei pedagógusnapon emléklappal lett jutalmazva a Madách Imre Kollégium nevelőtanára Jele Dávid tanár úr a 2018/2019. tanévben végzett kiemelkedős teljesítményéért.
Munkájának méltatása alább olvasható.

Méltatás

Jele Dávid a Madách Imre Kollégiumban 2013-tól dolgozik csoportvezető kollégiumi nevelőtanárként az Arany János Tehetséggondozó Programban. A hátrányos helyzetű gyerekekért végzett munkájában kiemelkedik diákjai problémáinak megértésében, és olyan támogató érzelmi háttér megteremtésében, hogy a nehézségek és problémák ellenére az előző osztálya eredményesen zárta a gimnáziumi éveket.
Jele Dávid tanár úr a diákönkormányzatot segítő munkájával hozzájárul, hogy a kollégium diák szervezete eredményesen működjön. Számos program, ünnepség szervezésében segíti, irányítja a tanulókat közösségi munkájukban pl. a Madách hét, sport nap.
Jele Dávid tanár úr személyes kompetenciáját és élettapasztalatát felhasználta, hogy a kollégium pályaorientációs tevékenységét tovább fejlessze. Pályaorientációs munkatervet készített és segítette a tanulókat abban a megalapozott döntésben, hogy személyiségüknek megfelelő életpályát válasszanak.
Kiemelkedő közösségfejlesztő munkájának elismeréséért a Balassagyarmati Tankerületi Központ kiváló pedagógus emléklappal jutalmazza.
Kívánunk további erőt és egészséget a pedagógus életpálya eredményes folytatásához!

Adó 1 %

Kérem támogassa kollégiumunk alapítványát adója 1 %-ával. Támogassa a jövő nemzedékét! Köszönjük!

Az Arany János Tehetséggondozó Program bemutatása általános iskoláknak

PROGRAM:

9.30-10.00 Regisztráció

10.00-10.15 Megnyitó, köszöntők
Nagyné Barna Orsolya, tankerületi központ igazgató
Dr. Fényes- Bók Szilvia, igazgató

Bővebben: Az Arany János Tehetséggondozó Program bemutatása általános iskoláknak

Mezőberény

Az osztályunk őszi kirándulása Mezőberényben volt. Programjaink a következők voltak: a helyi diákok megmutatták a város érdekességeit; ezen ismeretek fényében szombat este egy versenyt rendeztek, amit sikeresen megnyertünk a fiúk gyorsaságának köszönhetően.

Péntek este még várt ránk a tábortűz és a diszkó. Szombat reggel ellátogattunk Nagyszalontára, ahol megnéztük Arany János szülőhelyét.

Délután a kollégium udvarán különböző sportversenyek voltak, az osztályunk röplabdában nevezett vegyes csapattal és második helyezést értünk el. Vasárnap a Petőfi Sándor Evangélikus Gimnáziumban játékos vetélkedőn vettünk részt. Délben haza indultunk, az út kellemesen, csendben telt el. Fáradtak voltunk. Összességében nagyon jól éreztük magunkat ezen a hétvégén.

Banda Alexandra
12.c

Beköltözés

Kedves Diákok!
Kedves Szülők!

 

Ismét eltelt a nyári szünet. Kollégiumunk megnyitja kapuit a diákok előtt. Beköltözés ideje: 2018. szeptember 2. (vasárnap). Beköltözni 13:00 órától 20:30-ig lehet. Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét az időtartam pontos betartására.
A beköltözés napján szülői értekezlet is lesz 16:00 órai kezdettel.

Témahetek

Témahetek a 2016/2017. tanévben:

Digitális Témahét

Fenntarthatósági témahét

Pénz7

 

 

Különös közzétételi lista

Intézményi alapadatok:
* az intézmény OM azonosítója: 040523
* az intézmény megnevezése: Madách Imre Kollégium
* székhelyének címe: 2660., Balassagyarmat, Régimalom u. 2.
* az intézmény székhelyének megyéje: Nógrád megye
* az intézmény vezetője: Magyar Zoltán
* telefonszáma: 35/500-509
* e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
* ellátott feladatok: kollégiumi nevelés-oktatás
* a fenntartó megnevezése: Balassagyarmati Tankerületi Központ


* a fenntartó címe: 2660., Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 17. II. emelet.
* a fenntartó típusa: tankerületi központ
* a fenntartó képviselője: Nagyné Barna Orsolya
* a fenntartó telefonszáma: 35/795-210
* a fenntartó e-mail címe: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
* az intézmény működő feladatellátási helyeinek felsorolása alapadatokkal (megnevezés, cím), illetve ellátott feladatokkal:

Sorszám Név Cím Státusz
001 Madách Imre Kollégium 2660, Balassagyarmat, Régimalom u. 2.  aktív

 

Általános közzétételi lista elemek:
* A felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató

Felvételi eljárás rendje
Felvételi kérelem

A kollégiumi felvételi eljárás rendje és a tanulók elhelyezése
A tanuló kérheti felvételét a kollégiumba, amelyről az igazgató dönt, a nevelőtestület véleményének kikérésével. A kérelem elbírálásánál figyelembe kell venni a rászorultság elvét (pl. rendszeres gyermekvédelmi támogatás) a tanuló lakóhelyének távolságát és a közlekedést. A szülő a felvételről írásban értesítést kap. A kollégiumi jogviszony egy tanévre szól.
Az Arany János Tehetséggondozó Programban (továbbiakban AJTP) részt vevő és oda felvételt nyert tanulóknak a kollégium kötelező, amíg a programban tanulói jogviszonyuk fennáll.
Fel kell venni a kollégiumba minden nappali oktatásban részt vevő tanulót, ha a gyámhatóság kezdeményezi, illetve ha gyermekotthoni elhelyezése nagykorúság miatt szűnt meg. Nekik a kollégiumi tagság a tanulói jogviszony fennállásáig szól.
A tanulók csoportba történő beosztásáról - a nevelőtestület véleményének kikérésével - az igazgató dönt. A közösség élén a csoportvezető nevelőtanár áll.
A kollégiumi tagság megszűnése
Megszűnik a kollégiumi tagság:
A tanév utolsó napján, illetve az AJTP -s tanulók esetén a tanulói jogviszony megszűnésekor.
A fegyelmi határozattal kizártak esetében a határozat jogerőre emelkedése napján.
Akinek a tagságát fizetési hátralék miatt az igazgató – szülő, nagykorú tanuló esetében a tanuló eredménytelen felszólítása és a tanuló szociális helyzetének vizsgálata után – megszüntette, a hozott döntés jogerőre emelkedésének napján.
Azok esetében, akik erről önként lemondtak, a bejelentésben megjelölt napon. Kiskorú tanuló csak a szülő, gondviselő írásos nyilatkozata alapján törölhető a nyilvántartásból.
Ha a tanulót másik kollégium átvette, az átvétel napján.
Ha a nagykorú tanuló önálló jövedelemmel nem rendelkezik és a szülővel közös háztartásban él, a kollégiumi tagsági viszony megszűnésével, annak teljesítésével és fizetési kötelezettséggel járó kollégiumi döntésekről a szülőt is értesíteni kell.
A kollégiumi tagsági jogviszony megszűnéséről a kollégium vezetője írásban értesíti a tanulót – kiskorú tanuló szülőjét, gondviselőjét – és az iskola igazgatóját.

* A beiratkozásra meghatározott idő

Az Arany János Tehetséggondozó Programban részt vevő és oda felvételt nyert tanulóknak a beiratkozás meghatározott időpontban történik.
Beiratkozás időpontja: 2018. június 22.
A Petőfi csoportba a beiratkozás időpontja nincs meghatározva, a tanév során folyamatos.

* A fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma: Az adatok a 2017. 10. 01. állapotnak felel meg.

Sorszám Évfolyam Csoport neve
 1.  9.  9/AJTP
 2.  9.  9.c
 3.  10.  10.d
 4.  11.  11.d
 5.  12.  12.c
 6.  vegyesen  Petőfi

 
* Pedagógusok végzettsége

Sorszám Beosztás Végzettség
1. Igazgató történelem szakos tanár
2. Igazgatóhelyettes, AJTP- Programgazda okleveles közgazdásztanár
3. Nevelőtanár okleveles kémiatanár
4. Nevelőtanár okleveles etikatantár
5. Nevelőtanár történelem-orosz nyelv, irodalomtanár
6. Nevelőtanár testnevelő tanár
6. Nevelőtanár agrármérnök, mérnöktanár
6. Nevelőtanár szociálpedagógus
6. Nevelőtanár földrajz szakos tanár és etnográfus

* Köznevelési feladatot ellátó intézményegységenként a térítési díj, a tandíj, egyéb díjfizetési kötelezettség (a továbbiakban együtt: díj) jogcíme és mértéke, továbbá tanévenként, nevelési évenként az egy főre megállapított díjak mértéke, a fenntartó által adható kedvezmények, beleértve a jogosultsági és igénylési feltételeket is:

A kollégiumi étkezési térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések:

A kollégiumi elhelyezés ingyenes. A kollégiumi étkezési térítési díj az étkezési nyersanyag norma költsége. A jogszabályban meghatározott esetekben:
* gyermekvédelmi támogatásról szóló jegyzői határozat esetén,
* három iskolás gyermek iskolalátogatási igazolással,
* és tartós betegség esetén orvosi igazolással,
     a kollégiumi étkezési térítési díj összege 50 %-kal csökken.
A szülő, gondviselő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal az étkezési térítési díj havonkénti megfizetésére. Az étkezési térítési díj befizetése a Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet (továbbiakban GAMESZ) által kijelölt pénztárban történik - az igazgatóval egyeztetett - meghatározott időpontban.

* A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és időpontjai
* Megállapítások listája (a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos - nyilvános megállapításokat tartalmazó - vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai)
* A nevelési- oktatási intézmény nyitva tartásának rendje:

Házirend: III./2. A kollégium nyitva tartásának rendje:
Az intézmény szorgalmi időszakban vasárnap 16.00 - péntek 16.00 óráig folyamatos nyitva tartással működik.
Az AJTP programban részt vevő diákoknak havonta egy kollégiumi hétvége kötelező.

Az Arany János Tehetséggondozó Program hétvégére tervezett programjain: szombaton és vasárnap egész nap.

* Éves munkaterv alapján a nevelési évben, tanévben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai:

Éves munkaterv alapján.

* A pedagógiai - szakmai ellenőrzések megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

Értékelőlap a kollégium szakmai ellenőrzéséről - 2015.

Speciális közzétételi lista kollégiumi feladatot ellátó intézményeknek:
* A szabadidős foglalkozások köre

A kollégiumi foglalkozások (sport, művészet, művelődés) a szeptemberi igényfelvétel szerint a mindenkori költségvetés alapján szerveződik.

* Az externátusi ellátás igénybevételének lehetősége
* A kollégiumi csoportok száma és az egyes csoportokban a tanulói létszám: Az adatok a 2017. 10. 01. állapotnak felel meg.

Sorszám Évfolyam Csoport neve  Létszám
1. 9. 9/AJTP  26
2. 9. 9.c  30
3. 10. 10.d  25
4. 11. 11.d  21
5. 12. 12.c  20
6. vegyesen Petőfi  23

 

Dokumentumok:

* Pedagógiai program
* Házirend
* Szervezeti és működési szabályzat
* Helyi értékelési szabályzat
* Intézményvezetői megbízásra benyújtott pályázat részét képező vezetési program, vezetési programmal kapcsolatosan – e törvény alapján véleményezésre jogosultak által – kialakított vélemény és a vélemény kialakításával kapcsolatos szavazás eredménye

Vezetési program
Véleményezésre jogosultak véleménye
Szavazás eredménye

* Fenntartói, törvényességi és hatósági ellenőrzések nyilvános megállapításai

Beköltözési infomációk

Kedves Diákok!

Az idei nyári szünet után ismét megkezdődik a tanév. A kollégium csütörtöktől (2016. augusztus 31.) várja diákjait.

Beköltözés ideje: 2017. augusztus 31. 13:00 órától 20:30-ig! Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét az időtartam pontos betartására.

A beköltözés napján szülői értekezlet is lesz 16:00 órai kezdettel.

 

Intézményvezető választás

Magyar Zoltán intézményvezető pályázata itt érhető el.

A véleményezésre jogosultak összesített véleménye Magyar Zoltán pályázatáról itt érhető el.

Diákok figyelem!

2016/2017. tanév képei

2016.12. 14. Mézeskalács sütés

Díjaink

 

Tanévkezdési információk

Kedves Diákok!

Az idei nyári szünet után ismét megkezdődik a tanév. A kollégium szerdátóltól (2016. augusztus 31.) várja diákjait.

Beköltözés ideje: 2016. augusztus 31. 13:00 órától 20:30-ig! Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét az időtartam pontos betartására.

A beköltözés napján szülői értekezlet is lesz 16:00 órai kezdettel.

Felvételi

Beiratkozás!

A Madách Imre Kollégium felvételt hirdet középiskolás és gimnazista tanulók részére. A felvételi eljárás rendjéről itt olvashat.

Az intézménybe beiratkozni a felvételi kérelem kitöltésével lehet, melyet az intézmény titkárságán kell leadni.

Debüt

 

Schülerheim Madách Imre
Lernen Sie uns kennen!


Seit 1982 gibt es in der heutigen Form das Schülerheim Madách Imre in Balassagyarmat, an der slowakischen Grenze in Nordungarn. Für jene Schülerinnen und Schüler, die von ihrem Wohnort nicht oder nur schwierig zur Schule fahren können, stellen wir unser Schülerheim zur Verfügung. Wir  bieten Unterkunft, Verpflegung, pädagogische Betreuung, Lernbegleitung für 150 Jungen und Mädchen aus Komitat Nógrád und den angrenzenden Komitaten, wie auch aus Pest oder Heves an.


Austattung

Das Heim hat 5 Wohngeschosse, einen Freizeitbereich im Erdgeschoss, Sportplätze auf dem großen Heimhof. 
Die Unterbringung erfolgt in 4-Bettzimmern. Es sind 56 Zimmer vorhanden, die mit versperrbaren Kleiderschränken, Betten, Tischen, Regalen ausgestattet sind. Gemeinsame Badezimmer mit Dusche, seperatem WC und eineTeeküche stehen den Schülern in allen Etagen zur Verfügung. In den Küchen gibt es je ein Mikrowellengerät und einen Kühlschrank.
Die Lern- und Aufenthaltsräume, mit denen wir die Bedingungen des ruhigen Lernens sichern können, sind mit Fernsehern und Videogeräten ausgestattet.
Unsere Schüler können im ganzen Gebäude das WIFI gratis benutzen, können sich Fahrräder,
Laptops ausleihen. Aus unserer Bibliothek kann jeder Schüler Pflichtlektüren, Unterhaltungsliteratur, Belletristik und Wörterbücher ausleihen.

Heimleben

Wir sind bemüht, unseren Schülern eine vertrauliche und angenehme Atmosphäre zu schaffen, und ihnen hilfreich zur Seite zu stehen. Sie bekommen Hilfe zur Integration und werden bei der Auswahl der für sie entsprechenden Lernmethoden unterstützt.
Der Tagesablauf im Schülerheim wird im Wesentlichen durch die Arbeit für die Schule bestimmt. Der Bezugserzieher der Gruppen ist für die Erziehung und Pädagogik verantwortlich. Er unterstützt die Schüler, führt Lehrer- und Elterngespräche. Die Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit von Erziehern und Lehrern sind optimal.
Lernstunden, Hausaufgabenbetreuung, Nachholstunden und Begabtenförderung sind regelmäßige Beschäftigungen im Schülerheim.
Das Studium ist ein wesentlicher Bestandteil unseres pädagogischen Alltages. Dabei wollen wir  unseren Schülerinnen und Schülern Lernhilfen anbieten.
Weitere Themen der Beschäftigungen sind unter anderen Lernmethodik, Staatsbürgerkunde, Selbsterkenntnis, Familienleben, körperliche und geistige Gesundheit, Umweltbewusstsein, Berufsorientierung, Medienbewusstsein. Die Prävention hat bei uns auch einen hohen Stellenwert. Regelmäßig führen wir zu verschiedenen Themen Projekte durch.
Unsere pädagogische Arbeit wird durch psychologischen Fachdienst unterstützt. Ein Psychologe berät die Schüler, mit dem sie ihre persönliche Probleme besprechen und gemeinsam eine Lösung finden können.

Schwerpunkte der pädagogischen Arbeit

Folgende Erziehungsziele sind uns bei unserer Arbeit wichtig:


* die Förderung begabter, leistungsmotivierter und sozial benachteiligter Schüler
 im Ramen des Begabtenförderndes Programms für sozial benachteiligte Schüler Arany János Tehetséggondozó Program,
* die Vertiefung der im Schuluntericht erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten,
* Weiterentwicklung der Persönlichkeit der Schüler, Entwicklung der sozialen Kompetenzen,
* die Förderung sportlicher und künstlerischer Aktivitäten,
* die Stärkung von Selbständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Selbstwertgefühl,
* Förderung von Konfliktlösungsstrategien,
* Sensibilisierung für umweltverträgliches Handeln,
* Vermittlung eines Werte- und Normensystems.

Freizeitgestaltung

Für Abwechslung sorgt bei uns ein vielfältiges Freizeitangebot.
* Fernsehraum mit 3 D Funktion,
* Heimbibliothek,
* Computerraum,
* Billardraum,
* Tischfußball und Tischtennis,
* Fitnessraum mit Krafttrainingsgeräten,
* 35 Fahrräder,
* Feuerstelle,
* Sportliche Angebote: Fußballspielen, Basketballspielen, Volleyballspielen Schwimmen, Wandern, Schifahren
* Kinoausgänge, Theater- und Museumbesuche
* Auslandsreisen


Mission Statement of the Talent Point

As an excellent accredited regional Talent Point, Madách Imre Student Hostel has been engaged in talent identification and support as well as talent counselling in cooperation with educational institutions in Balassagyarmat, primarily with Balassi Bálint Secondary School participating in the Arany János Programme for Developing Talents (hereinafter “AJTP” as abbreviated in Hungarian) and other Talent Points in the region since 2014.

More... Click here!

Szakmai beszámoló

Ebben a menüpontban az előző tanévek szakmai beszámolóját találja.

2013/2014. tanév

2014/2015. tanév

2015/2016. tanév

2016/2017. tanév

2017/2018. tanév

11.d

Nevelőtanár: Benkó Róbert

 

 

Tanévkezdési információk

Kedves Diákok!

Az idei nyári szünet után ismét megkezdődik a tanév. A kollégium hétfőtől (2015. augusztus 31.) várja diákjait.

Beköltözés ideje: 2015. augusztus 31. 13:00 órától 20:30-ig! Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét az időtartam pontos betartására.

A beköltözés napján szülői értekezlet is lesz 16:00 órai kezdettel.

Támogassa adója 1%-ával

 

9.d

Nevelőtanár: Hering Arnold


 

Tanévkezdési információk

Kedves Diákok!

Az idei nyári szünet után ismét megkezdődik a tanév. A kollégium vasárnaptól (2014. augusztus 31.) várja diákjait.

Beköltözés ideje: 2014. augusztus 31. 13:00 órától 20:30-ig! Felhívjuk a diákok és a szülők figyelmét az időtartam pontos betartására.

A beköltözés napján szülői értekezlet is lesz 16:00 órai kezdettel.

Étlap

Kedves Szülők és Diákok!

Március hónaptól megtalálható honlapunkon a havi és a heti étlap. Az étlapokat a Kollégiumunkról menü Étkeztetés menüpontjában érhetőek el!

Étlaphoz katt ide!

Kollégiumunk történetéről a Balassagyarmati Honismereti Hiradóban

Az étkezőterem falán néhány hete hat tabló látható: intézményünk történetét tartalmazzák képekben összefoglalva, egyelőre 1982-ig. Az utolsó tablón szerepel az 1952-től húsz évig hivatalban lévő igazgató, Dubovszky Károly arcképe. Ő volt a kollégium legmozgalmasabb két évtizedének kulcsfigurája, róla szól a Balassagyarmati Honismereti Híradó 2013-as évről szóló kiadásának egyik visszaemlékezése. A „Visszapillantó” című cikket az ő két lánya, Dubovszky Katalin és Peltzer-Dubovszky Lívia írta az 50-es, 60-as évek volt kollégistáit megszólaltatva.
Az erőszakos társadalmi változások forgatagában a szegénység és a fiatalos leleményesség a kollégistákra és a vezetőkre egyaránt jellemző volt, ezt kívánta a kor. Napirend, ágyak elhelyezése, illemtan a „világ végéről” jött, tájékozatlan gyerekeknek, rádió-építés és nyugati, tiltott adók hallgatása éppúgy szóba kerül a cikkben, mint Dubovszky Károly étkezés-jobbító törekvése: pl. a mezőgazdasági szövetkezetben kollégistákkal végeztetett munka eredménye, a sok kosár gyümölcs az asztalra. De még malacokat is tartott a kollégium, hogy az ebéd és vacsora maradéka disznóhússá átalakulva évente kétszer is saját kollégiumi disznótorként szerezzen örömet a kolisoknak.
A cikk Dubovszky Károly áldozatos pedagógiai és szervező munkáján keresztül intézményünk alakulásának egy jellemző korszakát is bemutatja.

Farkas Gábor

Tehetség.hu

Intézményünk tehetség.hu oldala.

 

Étlap

 Havi ebéd étlap:

 

 

 

 

 

 

Archívum

Csoporttablók archívuma

Tanév Csoportok
2012/2013. 9.d 10.d 11.d 12.d 13.d Petőfi Zrínyi
2013/2014. 9./AJTP  9.d  11.d  12.d  13.d  Petőfi   
2014/2015. 9./AJTP  9.c  10.d  12.d 13.d Petőfi   
2015/2016. 9./AJTP 9.c 10.c 11.d 13.d Petőfi  
2016/2017. 9./AJTP 9.d 10.c 11.c 12.d Petőfi  
2017/2018. 9./AJTP 9.d 10.d 11.c 12.c Petőfi  
2018/2019. 9./AJTP 9.c 10.d 11.d 12.c Petőfi  
2019/2020. 9./AJTP 9.d 10.c 11.d 12.d Petőfi  

A Madách Imre Kollégium története képekben

„Régi adósságunkat törlesztjük ezzel a kiállítással, hogy méltóan megemlékezzünk kollégiumunk történetéről. Hiszünk abban, hogy csak az az intézmény lehet sikeres, amely tisztában van múltjával, értékeinek gyökereivel. Hiszen csak múltunk és értékeink ismeretében vagyunk képesek a jelen és a jövő kihívásaira jól reagálni. Ez a gondolat vezetett arra, hogy felkérjem a kollégiumtörténeti tablók elkészítésére Farkas Gábor tanár urat és kollégáimat.”

Magyar Zoltán, igazgató

Bővebben: A Madách Imre Kollégium története képekben

Joomla School Templates by Joomlashack