Térítési díjszabás

 

A kollégiumi étkezési térítési díj fizetésére vonatkozó rendelkezések:

A kollégiumi elhelyezés ingyenes. A kollégiumi étkezési térítési díj az étkezési nyersanyag norma-költsége. A jogszabályban meghatározott esetekben:

- gyermekvédelmi támogatásról szóló jegyzői határozat,

- három iskolás gyermek iskolalátogatási igazolással igazolva és,

- tartós betegség esetén orvosi igazolással

a kollégiumi étkezési térítés díj összege 50 %-kal mérséklődik.

A szülő, gondviselő a felvételi kérelem beadásával kötelezettséget vállal az étkezési térítési díj havonkénti megfizetésére. Az étkezési térítési díj befizetése a kollégiumi titkárnál történik az igazgató által meghatározott időpontban.

Díjhátralék esetén a szülő postai úton felszólítást kap a befizetésre és nyilvántartásba kerül a tartozás. Az eredménytelen felszólítások esetén negyedévenként tájékoztatást kap a fenntartó a díj összegéről, akinél kezdeményezhető a díjhátrálék behajtása jelzálog bejegyzéssel.

A tanulók részére a kollégium a befizetett étkezési térítési díj ellenében napi háromszori étkezést biztosít.

Az étkezés lemondható a kollégiumi titkárnál és a csoportvezető nevelőtanárnál:

- betegség esetén és,

- előre bejelentett távollét esetén, a bejelentést követő második naptól.

Joomla School Templates by Joomlashack