Bemutatkozik a DÖK

Bemutatkozik a DÖK


Diákönkormányzatunkat megalakuláskor az alábbi célkitűzésekkel hívtuk életre:

•    Személyiség mind többoldalú kibontakoztatása
•    Közösségi szellem erősítése
•    Egyén-csoport viszony optimalizálása
•    Szabadidő hasznos eltöltése
•    Önállóságra szoktatás
•    Érdekképviselet
•    Devianciák elleni harc
•    Egészséges életmódra nevelés
•    Demokratikus gondolkodásmód, tevékenységi rend elsajátítása
•    Hagyományok ápolása
•    Tolerancia készségének kialakítása

Elfogadott „Alapszabályunk” határozza meg tevékenységünket és működésünket. A kollégiumi diákélet szervezésén túl aktívan veszünk részt a városi, megyei, országos rendezvényeken. Alapító tagjai vagyunk az Országos Kollégiumi Diákszövetségnek. Mindég nagy gondot fordítottunk, fordítunk tagságunk képzésére, továbbképzésére, a vezetőképzés, diákújságírás, diákrádiózás, vetélkedő- és versenyszervezés, kirándulás, szabadidő eltöltés terén. E téren nem csupán „eljártunk” különböző továbbképzésekre, hanem helyet is biztosítottunk ilyen rendezvények lebonyolításához is.

Jelentős eredményünknek tartjuk, hogy évek óta képviseltetjük magunkat megyei és országos diákszervezetek elnökségeiben. Balassagyarmat város középfokú oktatási intézményeiben tagjaink az iskolai diákönkormányzatok vezető testületeibe tartoznak, hazatérve a kistelepülésekre aktívan kapcsolódnak be a közéleti tevékenységbe. Ugyanezek érvényesek a jelenlegi és a volt szlovákiai magyar nemzetiségű diákjainkra is.

Saját erőből (tagdíj), kisebb helyi támogatással és pályázati tevékenységgel végezzük munkánkat, a fentiekben vázolt tevékenységeket.

Joomla School Templates by Joomlashack