Pedagógiai innováció

Fontosnak tartjuk a pedagógiai innovációt, úgy gondoljuk ez sikerünk kulcsa. Ez elsőként az Arany János Tehetséggondozó Programmal kezdődött, amikor is intézményünk kilépett az ún. gyermekmegőrző kollégiumok skatulyájából, aminek a hátrányos helyzetű és tehetséges gyermekek segítésén túl nem elhanyagolható hozadéka volt a tanulói létszám növekedése. Sikeres pályázati tevékenységünk eredményeként bekapcsolódtunk a TÁMOP 3.1.4. kompetencia alapú oktatásba négy témával: környezeti nevelés, viselkedéskultúra, család és családfakészítés, pénzügyi és vállalkozási ismeretek. Ezekkel a témákkal aktuális és korszerű ismeretekkel bővítettük kollégiumi nevelésünk tárházát, majd pedig csatlakoztunk a tehetség hálózathoz. 

Ezeknek a  területeknek a fenntartásában és továbbfejlesztésében látjuk a kollégium pedagógiai fejlesztésének fő irányát a továbbiakban is. A tanárok továbbképzésében és módszertani fejlesztésében ezeket a területeket kell szem előtt tartanunk.

TÁMOP 3.1.4.

 Balassagyarmat Város Önkormányzata 2009-ben sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben, című pályázatban. A pályázatban kollégiumunk a Madách Imre Kollégium több más városi oktatási intézményekkel közösen vett részt.

A programban szereplő kollégák hozták az ötletet mindenki személyes kompetenciáját figyelembe véve választotta ki a témát és alakította ki tartalmát.

A kompetencia alapú program keretében megtartott foglalkozások:

  1. Viselkedéskultúra – AJTP 10. évfolyam
  2. Család, családkutatás, családfakészítés – AJTP 10. évfolyam
  3. Környezeti kompetencia terület – AJTP 9. évfolyam
  4. Életpálya-építési kompetencia terület – AJTP 11. évfolyam

Mind a négy kompetencia alapú oktatás módszerével lefolytatott tematikus egységek harminc órában kerültek megvalósításra, a kollégiumi sajátosságok függvényében tömbösített hétvégék keretében, amit az AJTP -ben résztvevő tanulók számára kötelező jellegűek voltak. Az erdei iskolai program megvalósítására az érettségi szünetben volt lehetőség.

A kompetencia alapú oktatás megvalósítása az AJTP kereteire épült, figyelembe véve „Az oktatási és kulturális miniszter 36/2009. (XII.23.) OKM rendelete a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról szóló 46/2001. (XII.22.) OM rendelet módosításáról szóló rendeletét, különös tekintettel annak 4. számú mellékletére, mely az AJTP program tevékenység és foglalkozásrendszerét határozza meg.

A kollégisták aktívan részt vesznek az új típusú kompetencia alapú foglalkozásokon. Mivel itt a hagyományos értékelés (osztályozás) nem követelmény, hatékonyan és reálisan működik az egymás értékelése és az aktív részvétel a tanári szöveges, magyarázó értékelések során. 

Az öt évre vállalt fenntartás követelményeit beépítettük a pedagógiai programunkba. A bevezető tanév pozitív tapasztalatai alapján a kompetencia alapú oktatást kiterjesztjük a 9-13. évfolyamokra is.

Pedagógusaink a pályázatnak köszönhetően 60-160 óra közötti módszertani tanfolyamokon frissítették tudásukat.

A pályázat lehetőséget biztosított arra is, hogy jelentős mértékben fejlesszük IKT eszközeinket, amelyeket szintén beépítettük kollégiumunk napi pedagógiai gyakorlatába.