AJTP

Az Arany János Tehetséggondozó Program

 

A program célja

A kistelepüléseken élő, jó képességű, tehetséges tanulók felkészítése a felsőfokú tanulmányokra.

A program tartalma

A négy évfolyamos gimnáziumi képzés előkészítő évfolyammal egészül ki, megnevezése: kilencedik, előkészítő évfolyam. A kollégiumi elhelyezés, ellátás és nevelés a teljes öt év alatt kötelező a tanulók számára.

A kilencedik, előkészítő évfolyamon kiemelt feladata:

-            a hozott szociokulturális hátrányok leküzdése,

-            az addig elsajátított előzetes tudás felmérése, megállapítása,

-            a hiányzó ismeretek pótlása,

-            az esetleges tanulási nehézségek azonosítása,

-            a helyes tanulási technikák megalapozása, fejlesztése,

-            a képességek feltérképezése,

-            a továbbtanuláshoz szükséges képességek, készségek megerősítése.

A program szervezeti keretei

-            Az EMMI által meghirdetett pályázati úton felvételt nyert tanulók külön osztályt alkotnak a gimnáziumban és önálló tanulócsoportba a kollégiumban.

-            A kilencedik, előkészítő évfolyamon a nevelő és oktató munka egyedi program engedélyezése alapján folyik.

-            A 9-12. évfolyamon a kerettantervek alapján történik a tanítás-tanulás folyamatának megszervezése, a kollégiumi elfoglaltságok a többi kollégista számára és előírt időtartamban, a sajátos munkaformák szerint.

-            A gimnáziumban folyó nevelő-oktató munka szoros kapcsolatban áll a kollégiumi programmal, azzal egységes egészet alkot.

-            A gimnáziumban megbízott programgazda havonta osztálymegbeszélést tart az osztályfőnökkel, a munkacsoportban dolgozó tanárokkal és a kollégiumi nevelőkkel, ahol rendszeresen értékelik közös munkájukat és tervezik az előttük álló feladatok megvalósítási folyamatát.

-            A programgazda a kapcsolattartó a minisztérium, a fenntartó felé, és a programban részt vevő többi intézmény felé, ő koordinálja a következő tanév elindítását (tehetségek felkutatása, térségi iskolákkal való rendszeres kapcsolattartás).

Joomla School Templates by Joomlashack